Başvuru Formu ve Değerlendirme Kriterleri

In vitro tekniklerden in vivo uygulamalara: 2D-3D Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Çalışmaları -2

Başvuru linki

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj_kwuX14I6yIBueXuV2LEsDOyCSgKuXVZGJaVsZOu7MJLqA/viewform?usp=sf_link

Etkinliğimize kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır.

BAŞVURU KRİTERLERİMİZ

  • Üniversitelerin biyokimya, biyoloji, biyomedikal mühendisliği, biyomühendislik, biyoteknoloji, eczacılık, malzeme mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, nanoteknoloji, veterinerlik, tıp ve benzeri bölümlerinden birinde lisans/yüksek lisans/doktora eğitimi alıyor olmak.
  • Daha önce bu program kapsamında (TÜBİTAK 2237-A) desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.
  • Temel hücre kültürü bilgisi olmak.
  • 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

Bu program kapsamında yapılacak olan kursumuz, Tübitak 2237-A “Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı” tarafından desteklenmiştir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİMİZ

  • Kursiyerin kurs konusu ile neden ilgilendiğini anlatan motivasyon mektuplarına göre kursiyerler belirlenecektir.
  • Katılımcılar belirlenirken mümkün olduğunca üniversite, bölüm, eğitim durumu, cinsiyet gibi özelliklere göre dengeli bir dağılım sağlanmaya çalışılacaktır.

Diagnostik Yaklaşımlar ve Güncel Gelişmeler

Başvuru linki:

https://docs.google.com/forms/d/1Ss5ouYiRXEtPkVfsf0lBKB1P2ZIf_7oi7Svdy-Tk1xA/viewform?gxids=7628&edit_requested=true

Başvuru Kriterleri
• Kursumuza tıp, mühendislik, fen, sağlık, temel ve yaşam bilimleri alanlarında lisans ya da lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler ve bu alanlarda çalışan akademisyenler başvurabilmektedir.
• Katılımcılar yurt içinde öğrenim görmeli ya da çalışmalıdır. Yurt dışından gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
• Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
Değerlendirme Kriterleri
• Kursiyerin kurs konusu ile neden ilgilendiğini anlatan motivasyon mektuplarına göre kursiyerler belirlenecektir.
• Katılımcılar belirlenirken mümkün olduğunca üniversite, bölüm, eğitim durumu, cinsiyet gibi özelliklere göre dengeli bir dağılım sağlanmaya çalışılacaktır.


Başa dön