Kapsam

In vitro tekniklerden in vivo uygulamalara: 2D-3D Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Çalışmaları -2

Etkinliğin amacı ve kapsamı

Düzenlenmesi planlanan “In Vitro Tekniklerden In Vivo Uygulamalara: 2D-3D Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Çalışmaları ” kursu; klinlik ile tıp, mühendislik ve temel bilimlerin birlikte çalışmalar yürüttüğü, günümüzde tüm dünyada popüler olan ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan “Hücre Kültürü” ve “Doku Mühendisliği” konularında hem teorik bilgiler hem de uygulamalar ile lisans, lisansüstü öğrencileri ve akademisyenleri bilgilendirmek ve bu konularda sağlaması hedeflenmiştir. Etkinlikte bulunacak olan ve ders verecekleri alanlarda geniş bilgiye sahip olan eğitmenlerin hem sağlık alanından, hem mühendislik bilimlerinden hem de temel bilimlerden olmasına özen gösterilmiştir. Bu şekilde farklı bakış açıları ile lisansüstü öğrencilere konu hakkında detaylı bilgi verilebilecek, karşılaşılan problemler farklı disiplinler ile etkileşime geçilerek çözülmeye çalışılacak ve bu disiplinlerin ortak çalışarak tüm dünyada popüler olan etkinlik konusunda ülkemizde de ileri seviyede çalışmalar yapılabilmesinin önü açılmaya çalışılacaktır.

Etkinlik; sağlık bilimcilerin gözünden yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla, hastalıkların tedavi sürecinde diğer disiplinlerle çalışmanın önemi, deney hayvanları ve laboratuvar çalışmalarının bu süreçteki yeri hakkında bilgi verilmesi ile başlayacaktır. Daha sonra temel seviyede iki boyutlu (2D) hücre kültürü tekniklerine giriş yapılacak olup ardından hücre kültüründe kullanılan floresans prop çeşitleri ve kullanım alanlarını içeren hücre görüntüleme yöntemleri hakkında teorik bilgi verilecektir. Bu derslerin ardından hem hücre görüntüleme hem de hücre kültürü ortamı hazırlama, ortam değiştirme ve çözdürme teknikleri konusunda uygulamalar yapılacaktır.  Kursumuzun ikinci gününde 2D hücre kültürü teknikleri ile teorik bilgi verilmeye devam edilecek olup ardından çip-üstü- organ sistemleri hakkında teorik bilgi verilecektir. Teorik bilgilerin ardından öncelikle çip-üstü-organ sistemleri hakkında uygulama yapılacak, ardından 2D hücre kültüründe pasajlama ve dondurma teknikleri uygulaması yapılacaktır.  Kursumuzun üçüncü günü hücre davranışına yüzey özelliklerin etkisi ile ilgili teorik derslerle başlayacaktır. Daha sonrasında 2D ve 3D hücre kültürü çalışmalarının farkları, hücrelerin kültive edildiği yüzeylerin hücre davranışı üzerindeki rolü, neden araştırmacıların üç boyutlu kültüre yöneldiği gibi konularda detaylı bilgi verilecek; 3D kültür için kullanılacak olan doku iskelelerinin üretimi ve kullanımı hakkında uygulamalı ve teorik eğitim verilecektir. Kursumuzun dördüncü gününde önce doku iskelesiz yapılan 3D hücre kültürü hakkında teorik bilgiler verilip ardından uygulaması yapılarak kursumuz dört günün değerlendirilmesi ve tartışma kısmıyla son bulacaktır.

Sonuç olarak, in vitro uygulamalardan insan sağlığına ulaşabilecek yol haritasında, büyük resmin hem yukarıdan aşağı hekim gözüyle hem de aşağıdan yukarı temel araştırmalar düzeyinde anlatılması ile gerekli değerlendirmeler ve bilgilendirmeler sağlanacaktır.

Kurs kapsamında gerçekleşecek teorik ve uygulamalı eğitimler kapsamında, kursiyerlerimiz;

  • Tıpta in vitro ve in vivo çalışmaların yeri nedir ve bu çalışmalar hangi aşamadadır ?
  • Floresans prob teknikleri ile hücreler nasıl görüntülenir?
  • 2D hücre kültürü ve 3D hücre kültürü nedir ve farkları nelerdir?
  • 3D hücre kültürünün avantajları nelerdir?
  • İskelesiz ve iskeleli 3D hücre kültürü nedir, uygulamaları nasıl yapılmaktadır?
  • Çip-Üstü-Organ sistemleri ve mikroakışkan sistemler nedir, ne amaçla kullanılır?

Sorularına cevap bulmalarını amaçlamaktayız.

Diagnostik Yaklaşımlar ve Güncel Gelişmeler

Etkinliğin amacı ve kapsamı

Diagnostik ya da bir başka deyişle in vitro diagnostik, bir hastalığın teşhisi için laboratuvarda yapılan analizlerin tamamını kapsar. Bir doktor ile hasta arasındaki köprüyü ve doğru tedaviye giden yolu da bu testler ve analizler kurar. Bu bağlamda ilkini çevrim içi olarak düzenlemeyi planladığımız “Diagnostik Yaklaşımlar ve Güncel Gelişmeler” başlıklı etkinliğin amacı, sağlık ve moleküler yaşam bilimleri şemsiyesi altında yer alan tüm disiplinlerin diagnostik teknolojisi ve uygulamaları hakkında hem teorik hem pratik anlamda bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bir kurs niteliği taşıyacak bu etkinlikte, tıp, mühendislik, temel ve yaşam bilimleri alanlarında eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanında bu alanlarda faaliyet gösteren araştırmacıların da faydalanacağı özellikte bir program oluşturulmuştur.

Benzer şekilde etkinlikte yer alan eğitmen hocalarımız ders verecekleri alanlarda uzman olup sağlık, mühendislik, temel ve yaşam bilimleri alanlarından olmalarına özen gösterilmiştir. Bu şekilde farklı bakış açıları ile katılımcıların kendi spesifik ilgi alanları dışında kalan diagnostik teknolojileri ile ilişkili tüm alt başlıklar hakkında da detaylı bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıntılı ve interaktif videolarla da beslenecek olan eğitimde diagnostik tanımından başlayarak teknolojik gelişiminin tarihçesi ile ilişkili tüm adımlar örnekleriyle sunulacaktır. Genç bilim insanlarının gereksinimlerinin deneyimli eğitmenlerce karşılanacağı iyi planlanmış ve etkin şekilde işleyen bir kurs programı ile bu amaca ulaşılması planlanmaktadır.

Türkiye’nin saygın üniversitelerinde diagnostik teknolojiler alanında çalışan eğitmenlerle ilişkili alanlardaki öğrencileri ve araştırmacıları bir araya getirerek bu alandaki son gelişmeleri ve güncel yaklaşımları, bilinen ve bilinmeyen kısımları, en basit tanımdan en kapsamlı son duruma kadar ıslak laboratuvar deneyimi ile birleştirerek aktarmak bu kursun en temel hedefidir.  Kursun bir diğer önemli amacı da bilim insanı adayı olan genç araştırıcıların diagnostik teknolojiler alanında bilimsel, eğitsel yöntemler ve profesyonel beceriler yönündengüçlendirilmesidir.

Etkinlik benzerlerinden farklı olarak dört gün sürecek şekilde düzenlenmiş olup özellikle güncel bir konu olan pandemi süreçlerinde tanı konusuyla başlayacak, izleyen günlerde klinik ve moleküler tanı ile ilişkili konular ayrıntılarıyla ve tanıya giden yolda kullanılacak güncel tekniklerle irdelenecektir. Uzmanların gözünden diagnostik teknolojiler tarihçesi ve tanımının yanında hayatı kolaylaştıran özellikleri ve çeşitleri ile birlikte yeni bir araştırma kurgulamak için genç araştırmacılara ufuk açacak özellikte bilgilerle donatılmış sunumlar ve videolarla zenginleştirilmiş bir içerik sunulacaktır. Teorik derslerin içeriğinde bu kurs kapsamında gösterilmek üzere uygulama videoları da kullanılacaktır. Sonuç olarak, diagnostik teknolojilerine dair genel bilgilerin yanında uygulamaların da olacağı bu kursta, genç araştırmacıların kurumlarına döndüklerinde kendilerine destek olabilecek ve yol gösterecek düzeyde güncel bilgilerle donatılması sağlanacaktır.

Başa dön